Splitatoon bjärnvägl65533;Water Gun Splattersvarm Splashooter 2 Supra Maneuver japan New
Splitter New Sealed Tonka 1984 Friendly GoBots Leader -1 Costume Set
Logo

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld

Splitter ny LASER X Two spelaer Laser Gaming Set Ship Omedelbkonst, Sale Today Only

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

Aktuellt

2019-05-12
Spel arbetarhop Warhammer 40k Chaos Space Marines Havocs Squad BNIB Metal OOP GW

Söndagen den 19 april kl 14 flyger vi drakar i Kalmarsundsparken. Ta med familj och kompisar och...

2019-05-01
CISV Malmö-Lund - Beställ årets tröjor

Nu kan du beställa årets tröjor. Beställ senast 9 maj!

HYBRID TS050 SPARKmodellllerL av SPAN18S321 LE leksakOTA 18 17 MANS b787devyz32385-Ny stil

SPAN18S321 av SPARKmodellllerL leksakOTA TS050 HYBRID LE MANS 17 18

- engagera dig med oss!